Szkolenia dla firm
i przedsiębiorstw.


Nie czekaj, aż potrzeba udzielenia pierwszej pomocy zaskoczy kogoś z Twoich współpracowników.
button

Szkolenia dla szkół
nauki jazdy.


Przygotuj swoich kursantów do prawidłowej reakcji w razie wypadku drogowego.
button

Szkolenia dla nauczycieli.


Nauczyciel powinien udzielić pierwszej pomocy w sposób pewny i profesjonalny.
button

Szkolenia dla firm

oferta      Zadbaj o bezpieczeństwo swoich pracowników i klientów, zaplanuj z nami szkolenie dla Twojej firmy. Szkolenie organizujemy w oparciu o specyfikę Państwa firmy. Kurs będzie przeprowadzony z uwzględnieniem najczęstszych przypadków i sytuacji, które mogą się zdarzyć w Państwa zakładzie pracy. Czas trwania i zakres programowy kursu będzie zależeć od Państwa potrzeb.

      Zajęcia odbywać się będą głównie w formie praktycznej wspartej krótkim blokiem teoretycznym. Wychodzimy z założenia, że tylko zajęcia praktyczne są w stanie przynieść oczekiwane efekty. Po ukończeniu szkolenia każdy z uczestników będzie posiadał wiadomości i umiejętności pozwalające mu udzielić pierwszej pomocy w najczęściej występujących przypadkach.

      Nie czekaj, aż potrzeba udzielenia pierwszej pomocy zaskoczy kogoś z Twoich współpracowników. Przygotuj ich do skutecznego działania w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu.

      Do zaproponowania mamy dwa rodzaje szkoleń, aczkolwiek program możemy zmienić pod indywidualne potrzeby klienta:

Pierwsza Pomoc Standard:

oferta      W programie kursu znajduje się: zapewnienie bezpieczeństwa poszkodowanemu, świadkom zdarzenia i osobom udzielającym pierwszej pomocy; ocena funkcji życiowych; wzywanie pomocy; uciskanie klatki piersiowej oraz wykonywanie sztucznych oddechów; użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED); postępowanie w przypadku krwotoku, złamania, zadławienia, oparzenia, drgawek, omdlenia, wypadku komunikacyjnego i najczęstszych zatruć.
 • Szkolenie trwa około 4 godzin. Kurs zakończony jest egzaminem. Uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający pozytywne ukończenie szkolenia.
 • Kurs jest oparty głównie na ćwiczeniach praktycznych. Zajęcia odbywają się w małych grupach, maksymalnie 8–osobowych. Zajęcia z grupą prowadzi jeden instruktor.
 • Uczestnik otrzymuje materiały edukacyjne dotyczące treści omawianych na kursie.
 • Kurs może być zorganizowany w każdym miejscu Polski w miejscu wyznaczonym przez zleceniodawcę bądź w wyznaczonym przez Nas miejscu.
 • Zajęcia prowadzone są w oparciu o Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji.
Pierwsza Pomoc Plus:

img      W programie znajduje się: zapewnienie bezpieczeństwa poszkodowanemu, świadkom zdarzenia i osobom udzielającym pierwszej pomocy, ocena funkcji życiowych, wzywanie pomocy, uciskanie klatki piersiowej i wykonywanie sztucznych oddechów, użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).

      Ponadto postępowanie w przypadku krwotoku, złamania, oparzenia, drgawek, omdlenia, zadławienia, wypadku komunikacyjnego, najczęstszych zatruć, ostrych stanów kardiologicznych, ewakuacja poszkodowanego z niebezpiecznego miejsca i ćwiczenia w formie symulowanych sytuacji, w których uczestnik może udzielić pomocy w przypadkach przypominających realne zdarzenia z użyciem wyrobów medycznych oraz korzystając z wiedzy nabytej podczas szkolenia. Po symulacji kursant otrzyma komentarz instruktora, który zwróci uwagę na ewentualne błędy.
 • Szkolenie trwa około 8 godzin. Kurs zakończony jest egzaminem. Uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający pozytywne ukończenie szkolenia.
 • Kurs jest oparty głównie na ćwiczeniach praktycznych. Zajęcia odbywają się w małych grupach, maksymalnie 8–osobowych. Zajęcia z grupą prowadzi jeden instruktor.
 • Uczestnik otrzymuje materiały edukacyjne dotyczące treści omawianych na kursie.
 • Kurs może być zorganizowany w każdym miejscu Polski w miejscu wyznaczonym przez zleceniodawcę, bądź w wyznaczonym przez Nas miejscu.
 • Zajęcia prowadzone są w oparciu o Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji.


Szkolenia dla szkół nauki jazdy

oferta      Oferujemy dla Państwa szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla kursantów szkół nauki jazdy. Zgodnie z Ustawą o Kierujących Pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 art.26 ust.5 ptk 3 zajęcia w Szkołach Nauki Jazdy powinni prowadzić lekarze, ratownicy medyczni i pielęgniarki. Szkolenia prowadzone przez te osoby gwarantują prawidłowe przygotowanie przyszłych kierowców do udzielania pierwszej pomocy.

      Podczas szkolenia skupimy się na udzielaniu pierwszej pomocy w wypadkach komunikacyjnych. W programie kładziemy nacisk na sytuacje, które mogą się zdarzyć w ruchu ulicznym, w szczególności: wypadki samochodowe, motocyklowe, potrącenia, pożary pojazdów, prawidłowe zachowanie się na miejscu wypadku, bezpieczeństwo świadków zdarzenia, prawidłowe wydobywanie poszkodowanych z pojazdu, postępowanie z poszkodowanym zakleszczonym w pojeździe, wyposażenie apteczki samochodowej, nagłe zatrzymanie krążenia u osoby przebywającej w samochodzie.
 • Podsumowaniem są ćwiczenia w formie symulowanych scenek, opatrzone komentarzem instruktora.
 • Uczestnik szkolenia otrzyma materiały z kursu, które mogą posłużyć w każdym momencie do odświeżenia zdobytej wiedzy.
 • Zajęcia prowadzone są w oparciu o Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji.


Szkolenia dla nauczycieli

oferta      Zapraszamy nauczycieli do udziału w naszych kursach. Pedagog, z racji swojego zawodu, powinien bez zbędnego zastanowienia udzielić pierwszej pomocy w sposób pewny i profesjonalny. W szkole nauczyciel jest zmuszony do interwencji jako pierwszy, dlatego niezbędne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy.

      Podczas kursu nastawimy się na sytuacje najczęściej spotykane w szkołach m.in. omdlenia, drgawki, utrata przytomności, zadławienia, pobicia, upadki z wysokości, złamania kończyn, urazy głowy, krwotoki, zatrucia, zatrzymanie krążenia.
 • Szkolenie trwa od 4 do 6 godzin. Kurs zakończony jest egzaminem. Uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający pozytywne ukończenie szkolenia.
 • Kurs jest oparty głównie na ćwiczeniach praktycznych. Zajęcia odbywają się w małych grupach maksymalnie 8–osobowych. Zajęcia z grupą prowadzi jeden instruktor.
 • Uczestnik otrzymuje materiały edukacyjne dotyczące treści omawianych na kursie.
 • Kurs może być zorganizowany w każdym miejscu Polski w miejscu wyznaczonym przez zleceniodawcę, bądź w wyznaczonym przez Nas miejscu.
 • Zajęcia prowadzone są w oparciu o Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji.


Klaula Informacyjna

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Ratownictwo i Szkolenia Bartłomiej Paweł Domian z siedzibą przy ul. Goworowskiej 19/16 w Ostrołęce (07-410), tel. 507 441 114 adres e-mail: biuro@ratownictwoiszkolenia.pl
 2. Celem zbierania danych jest wykonanie umowy tj. przeprowadzenie szkolenia, ewidencjonowanie obecności uczestnika i wystawienie certyfikatu.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy.